CongBaoHeader

CÔNG BÁO Thành phố Đà Nẵng

LienKetWeb

Liên kết web

VisitorCounter

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt truy cập: 2747658

TimKiem

DMVanBanTheoNhomVanBan

Có 436 kết quả
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
11/03/2022

Nghị quyết số 02/NQ-HĐND

21/03/2022
11/03/2022

Nghị quyết số 03/NQ-HĐND

21/03/2022
11/03/2022

Nghị quyết số 04/NQ-HĐND

21/03/2022
11/03/2022

Nghị quyết số 14/NQ-HĐND

21/03/2022
11/03/2022

Nghị quyết số 15/NQ-HĐND

21/03/2022
11/03/2022

Nghị quyết số 16/NQ-HĐND

21/03/2022
11/03/2022

Nghị quyết số 17/NQ-HĐND

21/03/2022
11/03/2022

Nghị quyết số 18/NQ-HĐND

21/03/2022
17/12/2021

Nghị quyết số 82/NQ-HĐND

27/12/2021
17/12/2021

Nghị quyết số 83 /NQ-HĐND

27/12/2021