CongBaoHeader

CÔNG BÁO Thành phố Đà Nẵng

LienKetWeb

Liên kết web

VisitorCounter

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt truy cập: 2703599

TimKiem

DMVanBanTheoNhomVanBan

Có 16 kết quả
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
11/03/2022

Nghị quyết số 18/NQ-HĐND

21/03/2022
17/12/2021

Nghị quyết số 82/NQ-HĐND

27/12/2021
17/12/2021

Nghị quyết số 61/NQ-HĐND

27/12/2021
12/04/2017

Quyết định số 1932/QĐ-UBND

12/04/2017
12/04/2016

Quyết định số 31/QĐ-BCĐ

12/04/2016
08/03/2016

Quyết định số 1251/QĐ-UBND

08/03/2016
19/11/2015

Quyết định số 8561/QĐ-UBND

19/11/2015
15/04/2014

Quyết định số 2348/QĐ-UBND

15/04/2014
15/04/2014

Quyết định số 2349/QĐ-UBND

15/04/2014
29/06/2013

Chỉ thị số 09/CT-UBND

29/06/2013