CongBaoHeader

CÔNG BÁO Thành phố Đà Nẵng

LienKetWeb

Liên kết web

VisitorCounter

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt truy cập: 2786181

TimKiem

DMVanBanTheoNhomVanBan

Có 8 kết quả
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
19/10/2015

Quyết định số 7720/QĐ-UBND

19/10/2015
02/10/2015

Quyết định số 7242/QĐ-UBND

02/10/2015
04/03/2014

Quyết định số 1349/QĐ-UBND

04/03/2014
13/11/2013

Chỉ thị số 16/CT-UBND

13/11/2013
06/09/2012

Quyết định số 7265/QĐ-UBND

06/09/2012
22/05/2009

Chỉ thị số 07/CT-UBND

22/05/2009
15/05/2008

Chỉ thị số 14/CT-UBND

15/05/2008
13/04/2007

Chỉ thị số 08/CT-UBND

13/04/2007