CongBaoHeader

CÔNG BÁO Thành phố Đà Nẵng

LienKetWeb

Liên kết web

VisitorCounter

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt truy cập: 2703001

TimKiem

DMVanBanTheoNhomVanBan

Có 11 kết quả
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
09/12/2020

Nghị quyết số 343/NQ-HĐND

19/12/2020
10/08/2016

Quyết định số 5393/QĐ-UBND

10/08/2016
10/08/2016

Quyết định số 5394/QĐ-UBND

10/08/2016
10/08/2016

Quyết định số 5400/QĐ-UBND

10/08/2016
30/11/2012

Quyết định số 9930/QĐ-UBND

30/11/2012
03/12/2009

Quyết định số 9051/QĐ-UBND

03/12/2009
12/08/2009

Chỉ thị số 09/CT-UBND

12/08/2009
04/06/2008

Chỉ thị số 15/CT-UBND

04/06/2008
14/03/2008

Chỉ thị số 06/CT-UBND

14/03/2008
17/09/2007

Quyết định số 7343/QĐ-UBND

17/09/2007