CongBaoHeader

CÔNG BÁO Thành phố Đà Nẵng

LienKetWeb

Liên kết web

VisitorCounter

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt truy cập: 2786209

TimKiem

DMVanBanTheoNhomVanBan

Có 4 kết quả
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
12/08/2020

Quyết định số 2956/QĐ-UBND

12/08/2020
17/08/2012

Quyết định số 6696/QĐ-UBND

17/08/2012
04/07/2008

Quyết định số 5380/QĐ-UBND

04/07/2008
28/05/2007

Quyết định số 3687/QĐ-UBND

28/05/2007