CongBaoHeader

CÔNG BÁO Thành phố Đà Nẵng

LienKetWeb

Liên kết web

VisitorCounter

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt truy cập: 2786806

TimKiem

DMVanBanTheoNhomVanBan

Có 12 kết quả
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
22/05/2020

Nghị quyết số 297/NQ-HĐND

22/05/2020
18/02/2011

Quyết định số 1333/QĐ-UBND

18/02/2011
13/11/2008

Quyết định số 9341/QĐ-UBND

13/11/2008
15/10/2008

Quyết định số 8507/QĐ-UBND

15/10/2008
10/10/2008

Quyết định số 8356/QĐ-UBND

10/10/2008
05/05/2008

Quyết định số 3586/QĐ-UBND

05/05/2008
14/02/2008

Quyết định số 1538/QĐ-UBND

14/02/2008
07/01/2008

Quyết định số 136/QĐ-UBND

07/01/2008
22/08/2007

Quyết định số 6568/QĐ-UBND

22/08/2007
07/06/2007

Quyết định số 4210/QĐ-UBND

07/06/2007