CongBaoHeader

CÔNG BÁO Thành phố Đà Nẵng

LienKetWeb

Liên kết web

VisitorCounter

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt truy cập: 3082575

TimKiem

DMVanBanTheoNhomVanBan

Có 18 kết quả
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
09/12/2020

Nghị quyết số 321/NQ-HĐND

19/12/2020
09/12/2020

Nghị quyết số 345/NQ-HĐND

19/12/2020
09/12/2020

Nghị quyết số 346/NQ-HĐND

19/12/2020
09/12/2020

Nghị quyết số 348/NQ-HĐND

19/12/2020
12/10/2019

Chỉ thị số 03/CT -UBND

12/10/2019
07/10/2013

Quyết định số 6887/QĐ-UBND

07/10/2013
09/09/2013

Quyết định số 6221/QĐ-UBND

09/09/2013
05/03/2013

Quyết định số 1666/QĐ-UBND

05/03/2013
08/11/2012

Quyết định số 9256/QĐ-UBND

08/11/2012
05/10/2012

Chỉ thị số 14/CT-UBND

05/10/2012