CongBaoHeader

CÔNG BÁO Thành phố Đà Nẵng

LienKetWeb

Liên kết web

VisitorCounter

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt truy cập: 2787361

TimKiem

DMVanBanTheoNhomVanBan

Có 5 kết quả
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
19/08/2013

Quyết định số 5723/QĐ-UBND

19/08/2013
18/10/2012

Quyết định số 8551/QĐ-UBND

18/10/2012
17/02/2011

Chỉ thị số 02/CT- UBND

17/02/2011
20/10/2008

Chỉ thị số 20/CT-UBND

20/10/2008
30/01/2008

Quyết định số 1187/QĐ-UBND

30/01/2008