CongBaoHeader

CÔNG BÁO Thành phố Đà Nẵng

LienKetWeb

Liên kết web

VisitorCounter

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt truy cập: 2787058

TimKiem

DMVanBanTheoNhomVanBan

Có 11 kết quả
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
11/03/2022

Nghị quyết số 15/NQ-HĐND

21/03/2022
16/09/2016

Quyết định số 6273/2016/QĐ-UBND

16/09/2016
16/10/2013

Chỉ thị số 14/CT-UBND

16/10/2013
20/05/2013

Quyết định số 3386/QĐ-UBND

20/05/2013
04/09/2012

Chỉ thị số 10/CT-UBND

04/09/2012
15/06/2012

Quyết định số 4727/QĐ-UBND

15/06/2012
29/08/2011

Quyết định số 7462QĐ-UBND

29/08/2011
28/10/2008

Quyết định số 8941/QĐ-UBND

28/10/2008
27/09/2008

Chỉ thị số 18/CT-UBND

27/09/2008
17/09/2007

Quyết định số 7346/QĐ-UBND

17/09/2007