CongBaoHeader

CÔNG BÁO Thành phố Đà Nẵng

LienKetWeb

Liên kết web

VisitorCounter

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt truy cập: 2703256

TimKiem

DMVanBanTheoNhomVanBan

Có 436 kết quả
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
17/12/2021

Nghị quyết số 66/NQ-HĐND

27/12/2021
17/12/2021

Nghị quyết số 68/NQ-HĐND

27/12/2021
17/12/2021

Nghị quyết số 69/NQ-HĐND

27/12/2021
17/12/2021

Nghị quyết số 70/NQ-HĐND

27/12/2021
17/12/2021

Nghị quyết số 78 /NQ-HĐND

27/12/2021
17/12/2021

Nghị quyết số 79/NQ-HĐND

27/12/2021
17/12/2021

Nghị quyết số 81/NQ-HĐND

27/12/2021
18/10/2021

Quyết định số 3269/QĐ-UBND

28/10/2021
12/08/2021

Nghị quyết số 27/NQ-HĐND

22/08/2021
12/08/2021

Nghị quyết số 28/NQ-HĐND

22/08/2021