CongBaoHeader

CÔNG BÁO Thành phố Đà Nẵng

LienKetWeb

Liên kết web

VisitorCounter

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt truy cập: 2703753

TimKiem

DMVanBanTheoNhomVanBan

Có 7 kết quả
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
08/08/2017

Quyết định số 4348/QĐ-UBND

08/08/2017
22/07/2013

Chỉ thị số 11/CT-UBND

22/07/2013
04/04/2012

Chỉ thị số 05/CT-UBND

04/04/2012
24/02/2011

Chỉ thị số 03/CT-UBND

24/02/2011
11/12/2009

Quyết định số 9281/QĐ-UBND

11/12/2009
20/07/2009

Quyết định số 5503/QĐ-UBND

20/07/2009
04/04/2008

Chỉ thị số 08/CT-UBND

04/04/2008