CongBaoHeader

CÔNG BÁO Thành phố Đà Nẵng

LienKetWeb

Liên kết web

VisitorCounter

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt truy cập: 2787788

TimKiem

DMVanBanTheoNhomVanBan

Có 2 kết quả
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
22/05/2020

Nghị quyết số 296/NQ-HĐND

22/05/2020
13/03/2020

Nghị quyết số 290/NQ-HĐND

13/03/2020