CongBaoHeader

CÔNG BÁO Thành phố Đà Nẵng

LienKetWeb

Liên kết web

VisitorCounter

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt truy cập: 3083071

TimKiem

DMVanBanTheoNhomVanBan

Có 77 kết quả
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
17/12/2021

Nghị quyết số 84/NQ-HĐND

27/12/2021
17/12/2021

Nghị quyết số 85/NQ-HĐND

27/12/2021
17/12/2021

Nghị quyết số 48/NQ-HĐND

27/12/2021
17/12/2021

Nghị quyết số 79/NQ-HĐND

27/12/2021
12/08/2021

Nghị quyết số 36/NQ-HĐND

22/08/2021
12/08/2021

Nghị quyết số 40/NQ-HĐND

22/08/2021
25/06/2021

Nghị quyết số 09/NQ-HĐND

05/07/2021
25/06/2021

Nghị quyết số 10/NQ-HĐND

05/07/2021
25/06/2021

Nghị quyết số 01/NQ-HĐND

05/07/2021
25/06/2021

Nghị quyết số 02/NQ-HĐND

05/07/2021