CongBaoHeader

CÔNG BÁO Thành phố Đà Nẵng

LienKetWeb

Liên kết web

VisitorCounter

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt truy cập: 2785792

TimKiem

DMVanBanTheoNhomVanBan

Có 4 kết quả
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
10/09/2018

Quyết định số 3943/QĐ-UBND

10/09/2018
08/04/2014

Quyết định số 2206/QĐ-UBND

08/04/2014
10/03/2014

Quyết định số 1491/QĐ-UBND

10/03/2014
03/05/2006

Chỉ thị số 11/CT-UBND

03/05/2006