CongBaoHeader

CÔNG BÁO Thành phố Đà Nẵng

LienKetWeb

Liên kết web

VisitorCounter

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt truy cập: 2787574

TimKiem

DMVanBanTheoNhomVanBan

Có 36 kết quả
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
19/04/2019

Quyết định số 1718/QĐ-UBND

19/04/2019
06/04/2018

Quyết định số 1404/QĐ-UBND

06/04/2018
22/12/2017

Quyết định số 7126/QĐ-UBND

22/12/2017
30/10/2017

Nghị quyết số 115/NQ -HĐND

30/10/2017
31/07/2017

Nghị quyết số 114/NQ -HĐND

31/07/2017
30/03/2016

Quyết định số 1866/QĐ-UBND

30/03/2016
29/02/2016

Quyết định số 1090/QĐ-UBND

29/02/2016
22/02/2016

Quyết định số 920/QĐ-UBND

22/02/2016
10/12/2015

Nghị quyết số 128/NQ-HĐND

10/12/2015
10/12/2015

Nghị quyết số 129/NQ-HĐND

10/12/2015