CongBaoHeader

CÔNG BÁO Thành phố Đà Nẵng

LienKetWeb

Liên kết web

VisitorCounter

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt truy cập: 95547

TimKiem

DMVanBanTheoNhomVanBan

Có 1064 kết quả
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
12/08/2021

Nghị quyết số 30/2021/NQ-HĐND

22/08/2021
12/08/2021

Nghị quyết số 31/2021/NQ-HĐND

22/08/2021
12/08/2021

Nghị quyết số 33/2021/NQ-HĐND

22/08/2021
12/08/2021

Nghị quyết số 34/2021/NQ-HĐND

22/08/2021
12/08/2021

Nghị quyết số 35/2021/NQ-HĐND

22/08/2021
12/08/2021

Nghị quyết số 38/2021/NQ-HĐND

22/08/2021
12/08/2021

Nghị quyết số 39 /2021/NQ-HĐND

22/08/2021
12/08/2021

Nghị quyết số 41/2021/NQ-HĐND

22/08/2021
02/08/2021

Quyết định số 20/2021/QĐ-UBND

12/08/2021
29/07/2021

Quyết định số 19/2021/QĐ-UBND

08/08/2021