CongBaoHeader

CÔNG BÁO Thành phố Đà Nẵng

LienKetWeb

Liên kết web

VisitorCounter

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt truy cập: 1021652

TimKiem

DMVanBanTheoNhomVanBan

Có 1152 kết quả
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
14/07/2022

Nghị quyết số 37/2022/NQ-HĐND

24/07/2022
14/07/2022

Nghị quyết số 38/2022/NQ-HĐND

24/07/2022
14/07/2022

Nghị quyết số 40/2022/NQ-HĐND

24/07/2022
14/07/2022

Nghị quyết số 42/2022/NQ-HĐND

24/07/2022
14/07/2022

Nghị quyết số 43/2022/NQ-HĐND

24/07/2022
14/07/2022

Nghị quyết số 44/2022/NQ-HĐND

24/07/2022
14/07/2022

Nghị quyết số 45/2022/NQ-HĐND

24/07/2022
14/07/2022

Nghị quyết số 46/2022/NQ-HĐND

24/07/2022
14/07/2022

Nghị quyết số 47/2022/NQ-HĐND

24/07/2022
14/07/2022

Nghị quyết số 28/2022/NQ-HĐND

24/07/2022