CongBaoHeader

CÔNG BÁO Thành phố Đà Nẵng

LienKetWeb

Liên kết web

VisitorCounter

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt truy cập: 2777938

TimKiem

DMVanBanTheoNhomVanBan

Có 1191 kết quả
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
21/09/2023

Nghị quyết số 60/2023/NQ-HĐND

21/09/2023
19/07/2023

Nghị quyết số 17/NQ-HĐND

19/07/2023
19/07/2023

Nghị quyết số 18/NQ-HĐND

19/07/2023
19/07/2023

Nghị quyết số 19/NQ-HĐND

19/07/2023
19/07/2023

Nghị quyết số 20/NQ-HĐND

19/07/2023
19/07/2023

Nghị quyết số 21/2023/NQ-HĐND

19/07/2023
19/07/2023

Nghị quyết số 22/2023/NQ-HĐND

19/07/2023
19/07/2023

Nghị quyết số 23/NQ-HĐND

19/07/2023
19/07/2023

Nghị quyết số 24/NQ-HĐND

19/07/2023
19/07/2023

Nghị quyết số 25/NQ_HĐND

19/07/2023