CongBaoHeader

CÔNG BÁO Thành phố Đà Nẵng

LienKetWeb

Liên kết web

VisitorCounter

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt truy cập: 1021309

TimKiem

DMVanBanTheoNhomVanBan

Có 45 kết quả
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
15/12/2022

Nghị quyết số 80/NQ-HĐND

15/12/2022
15/12/2022

Nghị quyết số 72/NQ-HĐND

15/12/2022
15/12/2022

Nghị quyết số 74/NQ-HĐND

15/12/2022
15/12/2022

Nghị quyết số 81/NQ-HĐND

15/12/2022
21/12/2021

Quyết định số 40/2021/QĐ-UBND

31/12/2021
03/12/2020

Quyết định số 41/2020/QĐ-UBND

13/12/2020
28/09/2020

Quyết định số 34/2020/QĐ-UBND

08/10/2020
11/09/2019

Quyết định số 40/2019/QĐ-UBND

21/09/2019
24/01/2019

Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND

03/02/2019
14/01/2019

Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND

24/01/2019