CongBaoHeader

CÔNG BÁO Thành phố Đà Nẵng

LienKetWeb

Liên kết web

VisitorCounter

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt truy cập: 2778112

TimKiem

DMVanBanTheoNhomVanBan

Có 20 kết quả
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
10/01/2022

Quyết định số 01/2022/QĐ-UBND

20/01/2022
29/07/2021

Quyết định số 19/2021/QĐ-UBND

08/08/2021
12/04/2021

Nghị quyết số 355/2021/NQ-HĐND

22/04/2021
19/12/2018

Nghị quyết số 218/2018/NQ-HĐND

29/12/2018
07/12/2017

Nghị quyết số 128/2017/NQ-HĐND

17/12/2017
26/02/2016

Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND

07/03/2016
10/12/2015

Nghị quyết số 127/2015/NQ-HĐND

20/12/2015
10/10/2014

Quyết định số 35/2014/QĐ-UBND

20/10/2014
10/07/2014

Nghị quyết số 59/2014/NQ-HĐND

20/07/2014
10/07/2014

Nghị quyết số 64/2014/NQ-HĐND

20/07/2014