CongBaoHeader

CÔNG BÁO Thành phố Đà Nẵng

LienKetWeb

Liên kết web

VisitorCounter

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt truy cập: 2929129

TimKiem

DMVanBanTheoNhomVanBan

Có 1191 kết quả
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
15/11/2023

Nghị quyết số 70/NQ-HĐND

15/11/2023
17/10/2023

Quyết định số 49/2023/QĐ-UBND

17/10/2023
16/10/2023

Quyết định số 42/2023/QĐ-UBND

16/10/2023
21/09/2023

Nghị quyết số 53/NQ-HĐND

21/09/2023
21/09/2023

Nghị quyết số 54/NQ-HĐND

21/09/2023
21/09/2023

Nghị quyết số 55/NQ-HĐND

21/09/2023
21/09/2023

Nghị quyết số 56/NQ-HĐND

21/09/2023
21/09/2023

Nghị quyết số 57/2023/NQ-HĐND

21/09/2023
21/09/2023

Nghị quyết số 58/2023/NQ-HĐND

21/09/2023
21/09/2023

Nghị quyết số 59/NQ-HĐND

21/09/2023