CongBaoHeader

CÔNG BÁO Thành phố Đà Nẵng

LienKetWeb

Liên kết web

VisitorCounter

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt truy cập: 3084192

TimKiem

DMVanBanTheoNhomVanBan

Có 8 kết quả
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
29/12/2020

Quyết định số 44/2020/QĐ-UBND

08/01/2021
18/03/2019

Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND

28/03/2019
20/04/2016

Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND

30/04/2016
08/12/2014

Quyết định số 44/2014/QĐ-UBND

18/12/2014
28/07/2014

Quyết định số 20/2014/QĐ-UBND

07/08/2014
29/03/2012

Quyết định số 14/2012/QĐ-UBND

29/03/2012
31/10/2007

Quyết định số 62/2007/QĐ-UBND

31/10/2007
19/01/2006

Quyết định số 05/2006/QĐ-UBND

19/01/2006