CongBaoHeader

CÔNG BÁO Thành phố Đà Nẵng

LienKetWeb

Liên kết web

VisitorCounter

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt truy cập: 670226

TimKiem

DMVanBanTheoNhomVanBan

Có 74 kết quả
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
26/07/2022

Quyết định số 15/2022/QĐ-UBND

05/08/2022
14/07/2022

Nghị quyết số 31/2022/NQ-HĐND

24/07/2022
14/07/2022

Nghị quyết số 50/2022/NQ-HĐND

24/07/2022
24/02/2022

Quyết định số 02/2022/QĐ-UBND

06/03/2022
17/12/2021

Nghị quyết số 47/2021/NQ-HĐND

27/12/2021
30/08/2021

Quyết định số 21/2021/QĐ-UBND

09/09/2021
30/08/2021

Quyết định số 22/2021/QĐ-UBND

09/09/2021
06/07/2021

Quyết định số 15/2021/QĐ-UBND

16/07/2021
16/06/2021

Quyết định số 13/2021/QĐ-UBND

26/06/2021
12/04/2021

Nghị quyết số 353/2021/NQ-HĐND

22/04/2021