CongBaoHeader

CÔNG BÁO Thành phố Đà Nẵng

LienKetWeb

Liên kết web

VisitorCounter

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt truy cập: 2809982

TimKiem

DMVanBanTheoNhomVanBan

Có 6 kết quả
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
11/07/2019

Nghị quyết số 254/2019/NQ-HĐND

21/07/2019
04/07/2019

Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND

14/07/2019
27/06/2019

Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND

07/07/2019
17/09/2015

Quyết định số 26/2015/QĐ-UBND

27/09/2015
26/11/2012

Quyết định số 53/2012/QĐ-UBND

26/11/2012
06/03/2006

Chỉ thị số 05/2006/CT-UBND

06/03/2006