CongBaoHeader

CÔNG BÁO Thành phố Đà Nẵng

LienKetWeb

Liên kết web

VisitorCounter

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt truy cập: 444219

TimKiem

DMVanBanTheoNhomVanBan

Có 71 kết quả
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
14/08/2020

Quyết định số 26/2020/QĐ-UBND

24/08/2020
20/03/2020

Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND

30/03/2020
11/02/2020

Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND

21/02/2020
12/12/2019

Nghị quyết số 277/2019/NQ-HĐND

22/12/2019
12/12/2019

Nghị quyết số 279/2019/NQ-HĐND

22/12/2019
12/12/2019

Nghị quyết số 278/2019/NQ-HĐND

22/12/2019
06/12/2019

Quyết định số 52/2019/QĐ-UBND

16/12/2019
07/11/2018

Quyết định số 37/2018/QĐ-UBND

17/11/2018
30/01/2018

Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND

09/02/2018
11/08/2016

Nghị quyết số 28/2016/NQ-HĐND

21/08/2016