CongBaoHeader

CÔNG BÁO Thành phố Đà Nẵng

LienKetWeb

Liên kết web

VisitorCounter

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt truy cập: 3105473

TimKiem

DMVanBanTheoNhomVanBan

Có 54 kết quả
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
06/10/2022

Quyết định số 19/2022/QĐ-UBND

16/10/2022
31/08/2022

Quyết định số 17/2022/QĐ-UBND

10/09/2022
13/07/2022

Quyết định số 14/2022/QĐ-UBND

23/07/2022
17/12/2021

Nghị quyết số 74 /2021/NQ-HĐND

27/12/2021
22/10/2021

Quyết định số 31/2021/QĐ-UBND

01/11/2021
11/10/2021

Quyết định số 28/2021/QĐ-UBND

21/10/2021
05/08/2020

Quyết định số 23/2020/QĐ-UBND

15/08/2020
16/12/2019

Quyết định số 55/2019/QĐ-UBND

26/12/2019
12/12/2019

Nghị quyết số 274/2019/NQ-HĐND

22/12/2019
13/11/2019

Quyết định số 48/2019/QĐ-UBND

23/11/2019