CongBaoHeader

CÔNG BÁO Thành phố Đà Nẵng

LienKetWeb

Liên kết web

VisitorCounter

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt truy cập: 433849

TimKiem

DMVanBanTheoNhomVanBan

Có 71 kết quả
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
11/08/2016

Nghị quyết số 29/2016/NQ-HĐND

21/08/2016
25/05/2016

Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND

04/06/2016
16/12/2015

Quyết định số 38/2015/QĐ-UBND

26/12/2015
15/12/2015

Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND

25/12/2015
10/12/2015

Nghị quyết số 131/2015/NQ-HĐND

20/12/2015
10/12/2015

Nghị quyết số 133/2015/NQ-HĐND

20/12/2015
03/11/2015

Quyết định số 30/2015/QĐ-UBND

13/11/2015
27/08/2015

Quyết định số 24/2015/QĐ-UBND

27/08/2015
26/09/2014

Quyết định số 32/2014/QĐ-UBND

06/10/2014
17/04/2014

Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND

27/04/2014