CongBaoHeader

CÔNG BÁO Thành phố Đà Nẵng

LienKetWeb

Liên kết web

VisitorCounter

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt truy cập: 393576

TimKiem

DMVanBanTheoNhomVanBan

Có 1112 kết quả
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
24/03/2022

Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND

03/04/2022
11/03/2022

Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND

21/03/2022
03/03/2022

Quyết định số 03/2022/QĐ-UBND

13/03/2022
24/02/2022

Quyết định số 02/2022/QĐ-UBND

06/03/2022
10/01/2022

Quyết định số 01/2022/QĐ-UBND

20/01/2022
29/12/2021

Quyết định số 41/2021/QĐ-UBND

08/01/2022
21/12/2021

Quyết định số 40/2021/QĐ-UBND

31/12/2021
17/12/2021

Nghị quyết số 46/2021/NQ-HĐND

27/12/2021
17/12/2021

Nghị quyết số 47/2021/NQ-HĐND

27/12/2021
17/12/2021

Nghị quyết số 53/2021/NQ-HĐND

27/12/2021