CongBaoHeader

CÔNG BÁO Thành phố Đà Nẵng

LienKetWeb

Liên kết web

VisitorCounter

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt truy cập: 441234

TimKiem

DMVanBanTheoNhomVanBan

Có 71 kết quả
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
24/02/2022

Quyết định số 02/2022/QĐ-UBND

06/03/2022
17/12/2021

Nghị quyết số 47/2021/NQ-HĐND

27/12/2021
30/08/2021

Quyết định số 21/2021/QĐ-UBND

09/09/2021
30/08/2021

Quyết định số 22/2021/QĐ-UBND

09/09/2021
06/07/2021

Quyết định số 15/2021/QĐ-UBND

16/07/2021
16/06/2021

Quyết định số 13/2021/QĐ-UBND

26/06/2021
12/04/2021

Nghị quyết số 353/2021/NQ-HĐND

22/04/2021
27/08/2020

Quyết định số 30/2020/QĐ-UBND

06/09/2020
26/08/2020

Quyết định số 29/2020/QĐ-UBND

05/09/2020
14/08/2020

Quyết định số 25/2020/QĐ-UBND

24/08/2020