CongBaoHeader

CÔNG BÁO Thành phố Đà Nẵng

LienKetWeb

Liên kết web

VisitorCounter

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt truy cập: 3106789

TimKiem

DMVanBanTheoNhomVanBan

Có 33 kết quả
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
14/07/2022

Nghị quyết số 38/2022/NQ-HĐND

24/07/2022
14/07/2022

Nghị quyết số 43/2022/NQ-HĐND

24/07/2022
29/12/2021

Quyết định số 41/2021/QĐ-UBND

08/01/2022
27/09/2021

Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND

07/10/2021
12/08/2021

Nghị quyết số 33/2021/NQ-HĐND

22/08/2021
12/08/2021

Nghị quyết số 41/2021/NQ-HĐND

22/08/2021
23/07/2021

Quyết định số 16/2021/QĐ-UBND

02/08/2021
09/12/2020

Nghị quyết số 327/2020/NQ-HĐND

19/12/2020
03/08/2020

Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND

13/08/2020
10/01/2019

Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND

20/01/2019