CongBaoHeader

CÔNG BÁO Thành phố Đà Nẵng

LienKetWeb

Liên kết web

VisitorCounter

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt truy cập: 443356

TimKiem

DMVanBanTheoNhomVanBan

Có 31 kết quả
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
06/03/2009

Quyết định số 11/2009/QĐ-UBND

16/03/2009
14/09/2007

Quyết định số 10/2007/QĐ-UBND

21/09/2007
30/08/2007

Quyết định số 08/2007/QĐ-UBND

06/09/2007
09/04/2007

Quyết định số 25/2007/QĐ-UBND

19/04/2007
14/02/2007

Quyết định số 16/2007/QĐ-UBND

24/02/2007
14/02/2007

Quyết định số 17/2007/QĐ-UBND

24/02/2007
12/02/2007

Quyết định số 12/2007/QĐ-UBND

22/02/2007
11/01/2007

Chỉ thị số 02/2007/CT-UBND

21/01/2007
12/06/2006

Quyết định số 1228/2006/QĐ-UBND

19/06/2006
25/05/2006

Chỉ thị số 16/2006/CT-UBND

25/05/2006