CongBaoHeader

CÔNG BÁO Thành phố Đà Nẵng

LienKetWeb

Liên kết web

VisitorCounter

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt truy cập: 443280

TimKiem

DMVanBanTheoNhomVanBan

Có 31 kết quả
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
10/11/2016

Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND

21/11/2016
25/08/2015

Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND

25/08/2015
09/07/2015

Nghị quyết số 106/2015/NQ-HĐND

19/07/2015
22/03/2013

Quyết định số 12/2013/QĐ-UBND

22/03/2013
04/03/2013

Quyết định số 11/2013/QĐ-UBND

04/03/2013
05/02/2013

Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND

05/02/2013
05/02/2013

Quyết định số 09/2013/QĐ-UBND

05/02/2013
31/01/2013

Quyết định số 07/2013/QĐ-UBND

31/01/2013
17/12/2012

Quyết định số 61/2012/QĐ-UBND

17/12/2012
14/09/2009

Quyết định số 23/2009/QĐ-UBND

24/09/2009