CongBaoHeader

CÔNG BÁO Thành phố Đà Nẵng

LienKetWeb

Liên kết web

VisitorCounter

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt truy cập: 441140

TimKiem

DMVanBanTheoNhomVanBan

Có 31 kết quả
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
29/12/2021

Quyết định số 41/2021/QĐ-UBND

08/01/2022
27/09/2021

Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND

07/10/2021
12/08/2021

Nghị quyết số 33/2021/NQ-HĐND

22/08/2021
12/08/2021

Nghị quyết số 41/2021/NQ-HĐND

22/08/2021
23/07/2021

Quyết định số 16/2021/QĐ-UBND

02/08/2021
09/12/2020

Nghị quyết số 327/2020/NQ-HĐND

19/12/2020
03/08/2020

Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND

13/08/2020
10/01/2019

Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND

20/01/2019
19/12/2018

Nghị quyết số 213/2018/NQ-HĐND

29/12/2018
08/05/2017

Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND

18/05/2017