CongBaoHeader

CÔNG BÁO Thành phố Đà Nẵng

LienKetWeb

Liên kết web

VisitorCounter

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt truy cập: 448392

TimKiem

DMVanBanTheoNhomVanBan

Có 1117 kết quả
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
17/12/2021

Nghị quyết số 59/2021/NQ-HĐND

27/12/2021
17/12/2021

Nghị quyết số 60/2021/NQ-HĐND

27/12/2021
17/12/2021

Nghị quyết số 62/2021/NQ-HĐND

27/12/2021
17/12/2021

Nghị quyết số 64/2021/NQ-HĐND

27/12/2021
17/12/2021

Nghị quyết số 67/2021/NQ-HĐND

27/12/2021
17/12/2021

Nghị quyết số 71/2021/NQ-HĐND

27/12/2021
17/12/2021

Nghị quyết số 72/2021/NQ-HĐND

27/12/2021
17/12/2021

Nghị quyết số 73/2021/NQ-HĐND

27/12/2021
17/12/2021

Nghị quyết số 74 /2021/NQ-HĐND

27/12/2021
17/12/2021

Nghị quyết số 75/2021/NQ-HĐND

27/12/2021