CongBaoHeader

CÔNG BÁO Thành phố Đà Nẵng

LienKetWeb

Liên kết web

VisitorCounter

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt truy cập: 444243

TimKiem

DMVanBanTheoNhomVanBan

Có 1117 kết quả
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
29/10/2021

Quyết định số 33/2021/QĐ-UBND

08/11/2021
22/10/2021

Quyết định số 31/2021/QĐ-UBND

01/11/2021
12/10/2021

Quyết định số 30/2021/QĐ-UBND

22/10/2021
11/10/2021

Quyết định số 28/2021/QĐ-UBND

21/10/2021
11/10/2021

Quyết định số 29/2021/QĐ-UBND

21/10/2021
01/10/2021

Quyết định số 26/2021/QĐ-UBND

11/10/2021
01/10/2021

Quyết định số 27/2021/QĐ-UBND

11/10/2021
27/09/2021

Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND

07/10/2021
21/09/2021

Quyết định số 24/2021/QĐ-UBND

01/10/2021
31/08/2021

Quyết định số 23/2021/QĐ-UBND

10/09/2021