CongBaoHeader

CÔNG BÁO Thành phố Đà Nẵng

LienKetWeb

Liên kết web

VisitorCounter

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt truy cập: 448465

TimKiem

DMVanBanTheoNhomVanBan

Có 1117 kết quả
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
17/12/2021

Nghị quyết số 76/2021/NQ-HĐND

27/12/2021
17/12/2021

Nghị quyết số 77/2021/NQ-HĐND

27/12/2021
17/12/2021

Nghị quyết số 80/2021/NQ-HĐND

27/12/2021
13/12/2021

Quyết định số 39/2021/QĐ-UBND

23/12/2021
10/12/2021

Quyết định số 38/2021/QĐ-UBND

20/12/2021
02/12/2021

Quyết định số 37/2021/QĐ-UBND

12/12/2021
24/11/2021

Quyết định số 36/2021/QĐ-UBND

04/12/2021
17/11/2021

Quyết định số 35/2021/QĐ-UBND

27/11/2021
03/11/2021

Quyết định số 34/2021/QĐ-UBND

13/11/2021
29/10/2021

Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND

08/11/2021