CongBaoHeader

CÔNG BÁO Thành phố Đà Nẵng

LienKetWeb

Liên kết web

VisitorCounter

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt truy cập: 393799

TimKiem

DMVanBanTheoNhomVanBan

Có 1112 kết quả
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
17/12/2021

Nghị quyết số 54/2021/NQ-HĐND

27/12/2021
17/12/2021

Nghị quyết số 55/2021/NQ-HĐND

27/12/2021
17/12/2021

Nghị quyết số 56/2021/NQ-HĐND

27/12/2021
17/12/2021

Nghị quyết số 57/2021/NQ-HĐND

27/12/2021
17/12/2021

Nghị quyết số 58/2021/NQ-HĐND

27/12/2021
17/12/2021

Nghị quyết số 59/2021/NQ-HĐND

27/12/2021
17/12/2021

Nghị quyết số 60/2021/NQ-HĐND

27/12/2021
17/12/2021

Nghị quyết số 62/2021/NQ-HĐND

27/12/2021
17/12/2021

Nghị quyết số 64/2021/NQ-HĐND

27/12/2021
17/12/2021

Nghị quyết số 67/2021/NQ-HĐND

27/12/2021