CongBaoHeader

CÔNG BÁO Thành phố Đà Nẵng

LienKetWeb

Liên kết web

VisitorCounter

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt truy cập: 393706

TimKiem

DMVanBanTheoNhomVanBan

Có 1112 kết quả
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
17/12/2021

Nghị quyết số 71/2021/NQ-HĐND

27/12/2021
17/12/2021

Nghị quyết số 72/2021/NQ-HĐND

27/12/2021
17/12/2021

Nghị quyết số 73/2021/NQ-HĐND

27/12/2021
17/12/2021

Nghị quyết số 74 /2021/NQ-HĐND

27/12/2021
17/12/2021

Nghị quyết số 75/2021/NQ-HĐND

27/12/2021
17/12/2021

Nghị quyết số 76/2021/NQ-HĐND

27/12/2021
17/12/2021

Nghị quyết số 77/2021/NQ-HĐND

27/12/2021
17/12/2021

Nghị quyết số 80/2021/NQ-HĐND

27/12/2021
13/12/2021

Quyết định số 39/2021/QĐ-UBND

23/12/2021
10/12/2021

Quyết định số 38/2021/QĐ-UBND

20/12/2021