CongBaoHeader

CÔNG BÁO Thành phố Đà Nẵng

LienKetWeb

Liên kết web

VisitorCounter

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt truy cập: 711178

TimKiem

DMVanBanTheoNhomVanBan

Có 1144 kết quả
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
14/07/2022

Nghị quyết số 47/2022/NQ-HĐND

24/07/2022
14/07/2022

Nghị quyết số 28/2022/NQ-HĐND

24/07/2022
14/07/2022

Nghị quyết số 50/2022/NQ-HĐND

24/07/2022
13/07/2022

Quyết định số 14/2022/QĐ-UBND

23/07/2022
24/06/2022

Quyết định số 12/2022/QĐ-UBND

04/07/2022
17/06/2022

Quyết định số 11/2022/QĐ-UBND

27/06/2022
04/05/2022

Quyết định số 10/2022/QĐ-UBND

14/05/2022
18/04/2022

Quyết định số 09/2022/QĐ-UBND

28/04/2022
31/03/2022

Quyết định số 08/2022/QĐ-UBND

10/04/2022
25/03/2022

Quyết định số 07/2022/QĐ-UBND

04/04/2022