CongBaoHeader

CÔNG BÁO Thành phố Đà Nẵng

LienKetWeb

Liên kết web

VisitorCounter

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt truy cập: 2005193

TimKiem

DMVanBanTheoNhomVanBan

Có 20 kết quả
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
04/06/2014

Quyết định số 17/2014/QĐ-UBND

14/06/2014
27/05/2013

Quyết định số 17/2013/QĐ-UBND

27/05/2013
20/11/2012

Quyết định số 50/2012/QĐ-UBND

20/11/2012
16/11/2012

Quyết định số 49/2012/QĐ-UBND

16/11/2012
26/03/2012

Quyết định số 13/2012/QĐ-UBND

26/03/2012
19/11/2009

Quyết định số 29/2009/QĐ-UBND

29/11/2009
07/08/2009

Quyết định số 19/2009/QĐ-UBND

17/08/2009
16/07/2007

Quyết định số 40/2007/QĐ-UBND

26/07/2007
05/06/2006

Quyết định số 16/2006/QĐ-UBND

12/06/2006
03/04/2006

Quyết định số 28/2006/QĐ-UBND

03/04/2006