CongBaoHeader

CÔNG BÁO Thành phố Đà Nẵng

LienKetWeb

Liên kết web

VisitorCounter

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt truy cập: 1415257

TimKiem

DMVanBanTheoNhomVanBan

Có 20 kết quả
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
09/11/2015

Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND

19/11/2015
21/05/2014

Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND

31/05/2014
13/11/2013

Quyết định số 36/2013/QĐ-UBND

23/11/2013
26/07/2012

Quyết định số 30/2012/QĐ-UBND

26/07/2012
03/03/2012

Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND

03/03/2012
18/12/2007

Quyết định số 69/2007/QĐ-UBND

18/12/2007
25/09/2007

Quyết định số 56/2007/QĐ-UBND

25/09/2007
21/06/2006

Quyết định số 62/2006/QĐ-UBND

21/06/2006
26/05/2006

Quyết định số 51/2006/QĐ-UBND

26/05/2006
05/04/2006

Quyết định số 30/2006/QĐ-UBND

05/04/2006