CongBaoHeader

CÔNG BÁO Thành phố Đà Nẵng

LienKetWeb

Liên kết web

VisitorCounter

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt truy cập: 2932605

TimKiem

DMVanBanTheoNhomVanBan

Có 18 kết quả
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
17/12/2021

Nghị quyết số 53/2021/NQ-HĐND

27/12/2021
21/06/2021

Quyết định số 14/2021/QĐ-UBND

01/07/2021
22/08/2019

Quyết định số 37/2019/QĐ-UBND

01/09/2019
12/08/2019

Quyết định số 36/2019/QĐ-UBND

22/08/2019
22/05/2019

Quyết định số 27/2019/QĐ-UBND

01/06/2019
14/02/2019

Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND

24/02/2019
12/02/2019

Quyết định số 11/2019/QĐ-UBND

22/02/2019
01/11/2016

Quyết định số 34/2016/QĐ-UBND

11/11/2016
31/10/2016

Quyết định số 33/2016/QĐ-UBND

10/11/2016
11/08/2016

Nghị quyết số 20/2016/NQ-HĐND

21/08/2016