CongBaoHeader

CÔNG BÁO Thành phố Đà Nẵng

LienKetWeb

Liên kết web

VisitorCounter

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt truy cập: 2927422

TimKiem

DMVanBanTheoNhomVanBan

Có 89 kết quả
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
18/08/2022

Quyết định số 16/2022/QĐ-UBND

28/08/2022
14/07/2022

Nghị quyết số 28/2022/NQ-HĐND

24/07/2022
17/06/2022

Quyết định số 11/2022/QĐ-UBND

27/06/2022
17/12/2021

Nghị quyết số 54/2021/NQ-HĐND

27/12/2021
17/12/2021

Nghị quyết số 60/2021/NQ-HĐND

27/12/2021
17/12/2021

Nghị quyết số 64/2021/NQ-HĐND

27/12/2021
17/12/2021

Nghị quyết số 71/2021/NQ-HĐND

27/12/2021
17/12/2021

Nghị quyết số 72/2021/NQ-HĐND

27/12/2021
29/10/2021

Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND

08/11/2021
29/10/2021

Quyết định số 33/2021/QĐ-UBND

08/11/2021