CongBaoHeader

CÔNG BÁO Thành phố Đà Nẵng

LienKetWeb

Liên kết web

VisitorCounter

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt truy cập: 2883450

TimKiem

DMVanBanTheoNhomVanBan

Có 22 kết quả
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
06/01/2011

Quyết định số 123/QĐ-UBND

06/01/2011
06/12/2010

Quyết định số 9431/QĐ-UBND

06/12/2010
13/07/2010

Nghị quyết số 91/NQ-HĐND

13/07/2010
13/07/2010

Nghị quyết số 94/NQ-HĐND

13/07/2010
25/03/2008

Quyết định số 2490/QĐ-UBND

25/03/2008
16/01/2008

Chỉ thị số 02/CT-UBND

16/01/2008
21/11/2007

Quyết định số 9236/QĐ-UBND

21/11/2007
04/06/2007

Quyết định số 4117/QĐ-UBND

04/06/2007
27/04/2007

Quyết định số 3134/QĐ-UBND

27/04/2007
05/07/2006

Quyết định số 4530/QĐ-UBND

05/07/2006