CongBaoHeader

CÔNG BÁO Thành phố Đà Nẵng

LienKetWeb

Liên kết web

VisitorCounter

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt truy cập: 2787692

TimKiem

DMVanBanTheoNhomVanBan

Có 22 kết quả
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
11/03/2022

Nghị quyết số 14/NQ-HĐND

21/03/2022
17/12/2021

Nghị quyết số 66/NQ-HĐND

27/12/2021
12/08/2021

Nghị quyết số 32/NQ-HĐND

22/08/2021
09/12/2020

Nghị quyết số 339/NQ-HĐND

19/12/2020
08/07/2020

Nghị quyết số 308/NQ-HĐND

08/07/2020
22/05/2020

Nghị quyết số 294/NQ-HĐND

22/05/2020
19/10/2018

Nghị quyết số 186/NQ-HĐND

19/10/2018
11/08/2016

Nghị quyết số 15/NQ-HĐND

11/08/2016
26/07/2016

Quyết định số 4990/QĐ-UBND

26/07/2016
04/03/2013

Chỉ thị số 03/CT-UBND

04/03/2013