CongBaoHeader

CÔNG BÁO Thành phố Đà Nẵng

LienKetWeb

Liên kết web

VisitorCounter

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt truy cập: 104189

TimKiem

DMVanBanTheoNhomVanBan

Có 1069 kết quả
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
27/09/2021

Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND

07/10/2021
21/09/2021

Quyết định số 24/2021/QĐ-UBND

01/10/2021
31/08/2021

Quyết định số 23/2021/QĐ-UBND

10/09/2021
30/08/2021

Quyết định số 21/2021/QĐ-UBND

09/09/2021
30/08/2021

Quyết định số 22/2021/QĐ-UBND

09/09/2021
12/08/2021

Nghị quyết số 30/2021/NQ-HĐND

22/08/2021
12/08/2021

Nghị quyết số 31/2021/NQ-HĐND

22/08/2021
12/08/2021

Nghị quyết số 33/2021/NQ-HĐND

22/08/2021
12/08/2021

Nghị quyết số 34/2021/NQ-HĐND

22/08/2021
12/08/2021

Nghị quyết số 35/2021/NQ-HĐND

22/08/2021