CongBaoHeader

CÔNG BÁO Thành phố Đà Nẵng

LienKetWeb

Liên kết web

VisitorCounter

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt truy cập: 14595

TimKiem

DMVanBanTheoNhomVanBan

Có 1048 kết quả
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
21/06/2021

Quyết định số 14/2021/QĐ-UBND

01/07/2021
16/06/2021

Quyết định số 13/2021/QĐ-UBND

26/06/2021
04/06/2021

Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND

14/06/2021
04/06/2021

Quyết định số 12/2021/QĐ-UBND

14/06/2021
01/06/2021

Quyết định số 10 /2021/QĐ-UBND

11/06/2021
13/04/2021

Quyết định số 09/2021/QĐ-UBND

23/04/2021
12/04/2021

Nghị quyết số 353/2021/NQ-HĐND

22/04/2021
12/04/2021

Nghị quyết số 355/2021/NQ-HĐND

22/04/2021
27/03/2021

Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND

06/04/2021
27/03/2021

Quyết định số 08/2021/QĐ-UBND

06/04/2021