CongBaoHeader

CÔNG BÁO Thành phố Đà Nẵng

LienKetWeb

Liên kết web

VisitorCounter

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt truy cập: 3105288

TimKiem

DMVanBanTheoNhomVanBan

Có 17 kết quả
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
09/12/2020

Nghị quyết số 318/NQ-HĐND

19/12/2020
09/12/2020

Nghị quyết số 319/NQ-HĐND

19/12/2020
09/12/2020

Nghị quyết số 342/NQ-HĐND

19/12/2020
11/06/2015

Quyết định số 4279/QĐ-UBND

11/06/2015
01/06/2015

Quyết định số 3165/QĐ-UBND

11/06/2015
15/03/2014

Quyết định số 1583/QĐ-UBND

15/03/2014
03/09/2013

Quyết định số 6049/QĐ-UBND

03/09/2013
29/07/2013

Quyết định số 5194/QĐ-UBND

29/07/2013
27/05/2013

Quyết định số 3553/QĐ-UBND

27/05/2013
19/06/2012

Quyết định số 4858/QĐ-UBND

19/06/2012