CongBaoHeader

CÔNG BÁO Thành phố Đà Nẵng

LienKetWeb

Liên kết web

VisitorCounter

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt truy cập: 14621

TimKiem

DMVanBanTheoNhomVanBan

Có 383 kết quả
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
12/04/2021

Nghị quyết số 354 /NQ-HĐND

22/04/2021
12/04/2021

Nghị quyết số 356 /NQ-HĐND

22/04/2021
12/04/2021

Nghị quyết số 357/NQ-HĐND

22/04/2021
12/04/2021

Nghị quyết số 358 /NQ-HĐND

22/04/2021
12/04/2021

Nghị quyết số 359/NQ-HĐND

22/04/2021
09/12/2020

Nghị quyết số 318/NQ-HĐND

19/12/2020
09/12/2020

Nghị quyết số 319/NQ-HĐND

19/12/2020
09/12/2020

Nghị quyết số 320/NQ-HĐND

19/12/2020
09/12/2020

Nghị quyết số 321/NQ-HĐND

19/12/2020
09/12/2020

Nghị quyết số 322/NQ-HĐND

19/12/2020