CongBaoHeader

CÔNG BÁO Thành phố Đà Nẵng

LienKetWeb

Liên kết web

VisitorCounter

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt truy cập: 3033789

TimKiem

DMVanBanTheoNhomVanBan

Có 7 kết quả
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
08/07/2020

Nghị quyết số 304/2020/NQ-HĐND

18/07/2020
21/10/2019

Quyết định số 46/2019/QĐ-UBND

31/10/2019
19/06/2017

Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND

29/06/2017
02/04/2015

Quyết định số 8/2015/QĐ-UBND

12/04/2015
13/12/2013

Nghị quyết số 53/2013/NQ-HĐND

23/12/2013
13/12/2013

Nghị quyết số 51/2013/NQ-HĐND

23/12/2013
19/06/2008

Nghị quyết số 44/2008/NQ-HĐND

26/06/2008