CongBaoHeader

CÔNG BÁO Thành phố Đà Nẵng

LienKetWeb

Liên kết web

VisitorCounter

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt truy cập: 448803

TimKiem

DMVanBanTheoNhomVanBan

Có 59 kết quả
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
08/06/2012

Quyết định số 24/2012/QĐ-UBND

08/06/2012
23/12/2011

Nghị quyết số 20/2011/NQ-HĐND

02/01/2012
10/07/2009

Quyết định số 18/2009/QĐ-UBND

20/07/2009
11/05/2009

Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND

18/05/2009
28/11/2008

Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND

05/12/2008
20/10/2008

Quyết định số 44/2008/QĐ-UBND

30/10/2008
10/06/2008

Quyết định số 33/2008/QĐ-UBND

20/06/2008
30/05/2008

Quyết định số 32/2008/QĐ-UBND

09/06/2008
07/04/2008

Quyết định số 21/2008/QĐ-UBND

17/04/2008
16/01/2008

Quyết định số 06/2008/QĐ-UBND

26/01/2008