CongBaoHeader

CÔNG BÁO Thành phố Đà Nẵng

LienKetWeb

Liên kết web

VisitorCounter

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt truy cập: 449017

TimKiem

DMVanBanTheoNhomVanBan

Có 59 kết quả
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
20/02/2017

Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND

02/03/2017
06/01/2017

Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND

16/01/2017
18/11/2016

Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND

28/11/2016
11/08/2016

Nghị quyết số 25/2016/NQ-HĐND

21/08/2016
18/04/2014

Quyết định số 11/2014/QĐ-UBND

28/04/2014
23/12/2013

Quyết định số 42/2013/QĐ-UBND

02/01/2014
21/08/2013

Quyết định số 25/2013/QĐ-UBND

31/08/2013
21/08/2013

Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND

31/08/2013
10/08/2012

Quyết định số 32/2012/QĐ-UBND

10/08/2012
16/06/2012

Quyết định số 25/2012/QĐ-UBND

16/06/2012