CongBaoHeader

CÔNG BÁO Thành phố Đà Nẵng

LienKetWeb

Liên kết web

VisitorCounter

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt truy cập: 449029

TimKiem

DMVanBanTheoNhomVanBan

Có 59 kết quả
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
12/04/2007

Quyết định số 03/2007/QĐ-UBND

19/04/2007
06/02/2007

Quyết định số 11/2007/QĐ-UBND

16/02/2007
24/01/2007

Quyết định số 01/2007/QĐ-UBND

31/01/2007
03/07/2006

Chỉ thị số 19/2006/CT-UBND

03/07/2006
30/06/2006

Quyết định số 65/2006/QĐ-UBND

30/06/2006
26/06/2006

Quyết định số 03/2006/QĐ-UBND

03/07/2006
15/05/2006

Quyết định số 02/2006/QĐ-UBND

22/05/2006
07/02/2006

Quyết định số 08/2006/QĐ-UBND

07/02/2006
06/02/2006

Quyết định số 06/2006/QĐ-UBND

06/02/2006